Centrální rezervační systém - Očkování proti COVID-19
registrace do systému

Centrální systém registrací je zpřístupněn pro skupiny:
  • osoby starší 80 let věku (prioritní skóre 13)
  • zdravotničtí pracovníci (prioritní skóre 11)
  • osoby ve věku 70 – 79 let (prioritní skóre 7)
  • pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci (prioritní skóre 6) – do 28.3.
  • kritičtí zaměstnanci kritické infrastruktury (prioritní skóre 5)
  • osoby s chronickým onemocněním (prioritní skóre 5) - do 30.4.
  • pracovníci v sociálních službách (prioritní skóre 5) - do 15.5.
  • osoby s chronickým onemocněním – druhá skupina (prioritní skóre 4) - do 15.5.
  • osoby ve věku 65 – 69 let (prioritní skóre 3) - od 14.4.
Tyto skupiny jsou v registračním systému řazeny podle rizikového skóre a následně dle věku.

Registrace prostřednictvím praktických lékařů:

  • osoby starší 65, 70 a 80 let věku, které nejsou registrovány na očkovacích místech a osoby s vážným chronickým onemocněním nesplňující podmínky věku.
Žádáme o nerušení registrací a rezervací termínů na očkovacích místech, je tím narušena distribuce očkovacích látek a může dojít k jejich nespotřebování a znehodnocení.

REZERVACE TERMÍNU

Pokud již máte vytvořenou registraci a přišla Vám zvací SMS s PIN2 s oznámením o možnosti rezervace termínu, pokračujte do rezervačního systému přes https://crs.mzcr.cz.

ZRUŠEN TERMÍN REZERVACE

Pokud Vám byl zrušen termín rezervace na očkování, prosíme, vyčkejte na novou zvací SMS.
Váš PIN 2 a registrace zůstávají v platnosti.

ZMĚNA REGISTRACE

Do okamžiku vytvoření rezervace můžete svoji registraci upravit a/nebo změnit zde: https://registrace.mzcr.cz/detail

NÁVOD PRO ZÁJEMCE O OČKOVÁNÍ

Pro zájemce o očkování je k dispozici podrobný manuál k provedení registrace a rezervace včetně popisu pravidel a komunikačních toků systému, často kladených otázek a řešení nestandardních situací.
Pro zobrazení manuálu klikněte zde

BEZPEČNÁ NOVÁ REGISTRACE

Pro bezpečné vytvoření registrace k očkování proti COVID-19 zadejte Vaše telefonní číslo do kolonky pod textem. Na toto telefonní číslo bude okamžitě zaslána SMS zpráva s jednorázovým ověřovacím PIN kódem, který budete potřebovat v následujícím kroku.

Detailní informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete zde.