Centrální rezervační systém - očkování proti covid-19
registrace pro samoplátce

PRO KOHO?

Pro zájemce o očkování, kteří nejsou pojištěni v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR nebo státech EU. Očkovat se jako samoplátce může osoba, která si o očkování požádá a uhradí jej.

Pro registraci na posilovací dávku použijte stejné telefonní číslo jako při první registraci nebo telefonní číslo, které používáte na vyzvedávání certifikátů na https://ocko.uzis.cz/.

Očkování nezletilých samoplátců ve věku 5-15 (včetně) je možné na vybraných očkovacích místech (označených 👦). U očkování nezletilých je nezbytná přítomnost zákonného zástupce(postačuje přítomnost pouze jednoho).

Pokud jste osobou pojištěnou v sytému veřejného zdravotního pojištění v ČR nebo ostatních státech EU pokračujte na: https://registrace.mzcr.cz

KDE SE OČKUJE?

Seznam očkovacích míst naleznete na https://ockoreport.uzis.cz/ (použijte filtr "samoplátci"). Vedle očkovacích míst Vás může naočkovat i proti covid-19 očkující praktický lékař.

ČÍM SE OČKUJE?

Všemi dostupnými očkovacími látkami - více informací naleznete na přehledu očkovacích míst https://ockoreport.uzis.cz

JAK SE PŘIHLÁSIT?

K očkování se můžete přihlásit zde

KOLIK TO STOJÍ?

Od 15. 11. 2021 je doporučená cena za aplikaci očkovací látky 400,- Kč (může se měnit dle ceníku konkrétního očkovacího místa). Náklady na úhradu samotné očkovací látky hradí MZČR.

CO MÁM MÍT S SEBOU?

KDY A JAK DOSTANU CERTIFIKÁT O OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19?

Certifikát o očkování proti covid-19 si můžete stáhnout na https://ocko.uzis.cz.

REZERVACE TERMÍNU

Pokud již máte vytvořenou registraci a přišla Vám zvací SMS s Vaším ID a PIN2 s oznámením o možnosti rezervace termínu, pokračujte do rezervačního systému https://rezervace.mzcr.cz.

ZRUŠEN TERMÍN REZERVACE

Pokud Vám byl zrušen termín rezervace na očkování, prosíme, vyčkejte na novou zvací SMS.
Váš PIN 2 a registrace zůstávají v platnosti.

SPRÁVA REGISTRACE

Svoji registraci můžete upravit a/nebo změnit zde: https://registrace.mzcr.cz/detail

NÁVOD PRO ZÁJEMCE O OČKOVÁNÍ

Pro zájemce o očkování je k dispozici podrobný manuál k provedení registrace a rezervace včetně popisu pravidel a komunikačních toků systému, často kladených otázek a řešení nestandardních situací.
Pro zobrazení návodu klikněte zde

BEZPEČNÁ NOVÁ REGISTRACE

Pro bezpečné vytvoření registrace k očkování proti COVID-19 zadejte Vaše telefonní číslo do kolonky pod textem. Na toto telefonní číslo bude okamžitě zaslána SMS zpráva s jednorázovým ověřovacím PIN kódem, který budete potřebovat v následujícím kroku.

Jste-li pojištěn v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR nebo ostatních státech EU, přejděte prosím na
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ URČENÝ POJIŠTĚNCŮM.