Centrální rezervační systém - očkování proti covid-19
registrace pro samoplátce

PRO KOHO?

Pro zájemce o očkování, kteří nejsou pojištěni v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR nebo státech EU. Očkovat se jako samoplátce může osoba, která si o očkování požádá a uhradí jej.

Pro registraci na posilovací dávku použijte stejné telefonní číslo jako při první registraci nebo telefonní číslo, které používáte na vyzvedávání certifikátů na https://ocko.uzis.cz/.

Očkování nezletilých samoplátců ve věku 0,5-15 (včetně) je možné na vybraných očkovacích místech (označených 👦). U očkování nezletilých je nezbytná přítomnost zákonného zástupce(postačuje přítomnost pouze jednoho).

Pokud jste osobou pojištěnou v sytému veřejného zdravotního pojištění v ČR nebo ostatních státech EU pokračujte na: https://registrace.mzcr.cz

REZERVACE TERMÍNU

Pokud již máte vytvořenou registraci a přišla Vám zvací SMS s Vaším ID a PIN2 s oznámením o možnosti rezervace termínu, pokračujte do rezervačního systému https://rezervace.mzcr.cz.

ZRUŠEN TERMÍN REZERVACE

Pokud Vám byl zrušen termín rezervace na očkování, prosíme, vyčkejte na novou zvací SMS.
Váš PIN 2 a registrace zůstávají v platnosti.

SPRÁVA REGISTRACE

Svoji registraci můžete upravit a/nebo změnit zde: https://registrace.mzcr.cz/detail

NÁVOD PRO ZÁJEMCE O OČKOVÁNÍ

Pro zájemce o očkování je k dispozici podrobný manuál k provedení registrace a rezervace včetně popisu pravidel a komunikačních toků systému, často kladených otázek a řešení nestandardních situací.
Pro zobrazení návodu klikněte zde

BEZPEČNÁ NOVÁ REGISTRACE

Pro bezpečné vytvoření registrace k očkování proti COVID-19 použijte přihlášení přes NIA (Národní identita občana) nebo zadejte Vaše telefonní číslo do kolonky pod textem. Na toto telefonní číslo bude okamžitě zaslána SMS zpráva s jednorázovým ověřovacím PIN kódem, který budete potřebovat v následujícím kroku.

Jste-li pojištěn v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR nebo ostatních státech EU, přejděte prosím na
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ URČENÝ POJIŠTĚNCŮM.