Centrální rezervační systém - Očkování proti COVID-19
registrace do systému

Centrální systém registrací je zpřístupněn pro skupiny:
  • osob starších 70 a 80 let věku
  • zdravotníky
  • pedagogické pracovníky/nepedagogické zaměstnance škol a školských zařízení/pečující osoby v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnance v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Tyto kategorie jsou řazeny dle věku, nikoliv dle pořadí registrace.

Registrace prostřednictvím praktických lékařů a center specializované péče:

  • osob starších 70 a 80 let věku, které nejsou registrovány na očkovacích místech a osob s vážným chronickým onemocněním nesplňujících podmínky věku.
Žádáme o nerušení registrací a rezervací termínů na očkovacích místech, je tím narušena distribuce očkovacích látek a může dojít k jejich nespotřebování a znehodnocení.

REZERVACE TERMÍNU

Pokud již máte vytvořenou registraci a přišla Vám nová zvací SMS s PIN2 s oznámením o možnosti rezervace termínu, pokračujte přímo do rezervačního systému https://reservatic.com/ockovani.

ZRUŠEN TERMÍN REZERVACE

Pokud Vám byl zrušen termín rezervace na očkování, prosíme, vyčkejte na další novou zvací SMS.
Váš PIN 2 a registrace zůstávají v platnosti.

BEZPEČNÁ NOVÁ REGISTRACE

Pro bezpečné vytvoření registrace k očkování proti COVID-19 zadejte Vaše telefonní číslo do kolonky pod textem. Na toto telefonní číslo bude okamžitě zaslána SMS zpráva s jednorázovým ověřovacím PIN kódem, který budete potřebovat v následujícím kroku.

Detailní informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete zde.