Centrální rezervační systém - očkování proti covid-19
registrace do systému

Centrální systém registrací je zpřístupněn pro osoby starší 5 let.

Registrační formulář Vám umožní REGISTRACI NA PODÁNÍ PRVNÍ DÁVKY i REGISTRACI NA PODÁNÍ PRVNÍ POSILOVACÍ DÁVKY očkování proti covid-19. Systém následně sám vyhodnotí Vaši způsobilost pro PODÁNÍ POSILOVACÍ DÁVKY.

Registraci na POSILOVACÍ DÁVKU si můžete vytvořit i ze své původní registrace na dávku první. Pro vstup do své původní registrace použijte dlaždici „Správa registrace“ na https://crs.mzcr.cz.

Pro registraci na posilovací dávku použijte stejné telefonní číslo jako při první registraci nebo telefonní číslo, které používáte na vyzvedávání certifikátů na https://ocko.uzis.cz/.

Registrace na 1. posilovací dávku budou na jednotlivá očkovací místa uvolňovány pro všechny registrace osob starších 12 let => po uplynutí 3 měsíců od data ukončení předešlého očkování (v závislosti na kombinaci vakcín proti covid-19 se může časový odstup lišit) a pro děti ve věku 5–11 let => po uplynutí 6 měsíců od data ukončení předešlého očkování proti covid-19 vakcínou Comirnaty/Pfizer.

Registrace na 2. posilovací dávku budou na jednotlivá očkovací místa uvolňovány pro všechny registrace osob starších 12 let => po uplynutí 3 měsíců od data předchozí posilovací dávky proti covid-19.

Seznam očkovacích míst naleznete zde: https://ockoreport.uzis.cz/.

REZERVACE TERMÍNU

Pokud již máte vytvořenou registraci a přišla Vám zvací SMS s PIN2 s oznámením o možnosti rezervace termínu, pokračujte do rezervačního systému přes https://crs.mzcr.cz.

ZRUŠEN TERMÍN REZERVACE

Pokud Vám byl zrušen termín rezervace na očkování, prosíme, vyčkejte na novou zvací SMS.
Váš PIN 2 a registrace zůstávají v platnosti.

SPRÁVA REGISTRACE

Svoji registraci můžete upravit a/nebo změnit zde: https://registrace.mzcr.cz/detail

NÁVOD PRO ZÁJEMCE O OČKOVÁNÍ

Pro zájemce o očkování je k dispozici podrobný manuál k provedení registrace a rezervace včetně popisu pravidel a komunikačních toků systému, často kladených otázek a řešení nestandardních situací.
Pro zobrazení návodu klikněte zde

BEZPEČNÁ NOVÁ REGISTRACE

Pro bezpečné vytvoření registrace k očkování proti COVID-19 zadejte Vaše telefonní číslo do kolonky pod textem. Na toto telefonní číslo bude okamžitě zaslána SMS zpráva s jednorázovým ověřovacím PIN kódem, který budete potřebovat v následujícím kroku.

Nejste-li pojištěn v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR nebo ostatních státech EU, přejděte prosím na
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ URČENÝ SAMOPLÁTCŮM.

Pro registraci na posilovací dávku použijte stejné telefonní číslo jako při první registraci nebo telefonní číslo, které používáte na vyzvedávání certifikátů na https://ocko.uzis.cz/.